Organisatie

Op 1 december 1999 is het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden opgericht en ondergebracht bij het Herinneringscentrum Kamp Westerbork. Bij het Steunpunt Gastsprekers zijn ooggetuigen aangesloten die vanuit verschillende achtergronden op scholen in heel Nederland een persoonlijk oorlogsverhaal vertellen. Zo leveren zij een zinvolle bijdrage aan de wijze waarop de geschiedenis van zowel de Tweede Wereldoorlog als recente conflicten en vredesmissies wordt overgedragen aan de jongere generaties.

Medewerkers van het Steunpunt Gastsprekers dragen zorg voor afhandeling van de aanvragen en wonen zelf ook regelmatig gastlessen bij. Zo houden ze contact met het onderwijsveld en kunnen onze gastsprekers, waar nodig, begeleiden. Het Steunpunt Gastsprekers organiseert ook cursussen en bijeenkomsten voor gastsprekers en brengt op verzoek media in contact met hen.

Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport. Bij het Steunpunt Gastsprekers zijn de meeste organisaties van vervolgingsslachtoffers en verzetsdeelnemers vertegenwoordigd. Het Steunpunt Gastsprekers werkt samen met oorlogs- en verzetsmusea en herinneringscentra in Nederland.