Doelstelling

Het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden wil het bezoek van ooggetuigen van de oorlog aan scholen stimuleren. Bij het Steunpunt Gastsprekers zijn gastsprekers aangesloten die uit eigen ervaring kunnen vertellen over de Tweede Wereldoorlog of over recente conflicten en vredesmissies. Deze ooggetuigen vertellen hun persoonlijk verhaal voor de hoogste groepen van het basisonderwijs en alle klassen van het voortgezet onderwijs en het hoger onderwijs. Andere organisaties en instellingen die in contact willen komen met een gastspreker kunnen het Steunpunt Gastsprekers natuurlijk ook benaderen.

Het Steunpunt Gastsprekers is intermediair tussen onderwijs en gastsprekers, met als doel beide partijen het organisatorische werk uit handen te nemen en zorg te dragen voor pedagogisch en didactisch verantwoorde gastlessen. Tevens probeert het Steunpunt Gastsprekers de kosten van een bezoek tot een minimum te beperken. Het Steunpunt Gastsprekers brengt daarnaast ondersteunend materiaal uit, geeft voorlichting en adviezen en organiseert cursussen.