WO II in Nederland
WO II in Nederlands-Indië
Onafhankelijkheidsstrijd Indonesië
Bersiapkampen
Vertrek naar Nederland
Inzet in Nieuw-Guinea
VN Vredesmissies

Onafhankelijkheidsstrijd Indonesië

Op 15 augustus 1945 eindigt de Tweede Wereldoorlog in 
Nederlands-Indië. Maar de bevrijding betekende geen vrijheid. De strijd om de onafhankelijkheid van Indonesië brak uit. Op 17 augustus 1945 riepen de nationalistische leiders Soekarno en Hatta de onafhankelijkheid van de Republiek Indonesië uit. De onafhankelijkheid werd niet erkend door Nederland. 

De Indonesische revolutie bracht een periode van chaos, waarin de mensen hun leven niet veilig waren. Het Brits-Indische leger was tot eind 1946 - de Bersiap-periode - verantwoordelijk voor het gebied.

Nederland en de jonge Republiek Indonesië vochten tot 1949 op alle fronten een oorlog uit. Berucht zijn de twee politionele acties van Nederland geweest. Op 27 december 1949 werd Indonesië daadwerkelijk onafhankelijk en trok Nederland zich terug.