WO II in Nederland
WO II in Nederlands-Indië
Onafhankelijkheidsstrijd Indonesië
Inzet in Nieuw-Guinea
Als soldaat naar Nieuw-Guinea
VN Vredesmissies

Inzet in Nieuw-Guinea

Zowel Nederland als Indonesië claimden Nieuw-Guinea, dat buiten de soevereiniteitsoverdracht viel. Het conflict rond de status van Nieuw-Guinea werd in de loop van de jaren vijftig steeds heftiger en escaleert in de periode 1960-1962. Veel Nederlandse militairen werden naar Nieuw-Guinea gestuurd. Internationale druk zorgde ervoor dat Nederland het beheer van Nieuw-Guinea overdroeg aan de Verenigde Naties, dat op 1 mei 1963 het bestuur aan Indonesië doorgaf.