WO II in Nederland
Dagelijks leven in Nederland
Actief in het verzet
Jodenvervolging: overleven in onderduik
Jodenvervolging: overleven in de kampen
Vervolging van Sinti en Roma
Kinderen van politiek foute ouders
WO II in Nederlands-Indië
Overleven in Japanse kampen
Overleven buiten de kampen
Krijgsgevangenen
Japans-Indische nakomeling
Onafhankelijkheidsstrijd Indonesië
Bersiapkampen
Vertrek naar Nederland
Inzet in Nieuw-Guinea
Als soldaat naar Nieuw-Guinea
VN Vredesmissies
Het drama van Srebrenica

Gastsprekers

De gastsprekers vertellen hun persoonlijk verhaal. Op de tijdbalk zijn de verschillende periodes in de geschiedenis vermeld waarover gastsprekers kunnen vertellen: de Tweede Wereldoorlog in Nederland, de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië, de onafhankelijkheidsstrijd in Indonesië, de inzet in Nieuw-Guinea en de oorlog in voormalig Joegoslavië.

Klik op de verschillende menu-items in de tijdlijn voor meer informatie en om een verhaal van een van de gastsprekers te  lezen.

Gastsprekers vertellen wat een oorlog met mensen doet.  

Niet alleen scholen, maar ook organisaties en instellingen kunnen een gastles bij het Steunpunt Gastsprekers aanvragen.