Praktische informatie

De aanvraag voor een ooggetuige in de klas loopt via het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden. Dat kan via deze site. Mocht u geïnteresseerd zijn in een bepaalde achtergrond, heeft u een gastspreker voor een speciale dag nodig of wilt u dit jaar graag de gastspreker van vorig jaar weer uitnodigen; geeft u dit dan aan op het aanvraagfomulier.

Het Steunpunt Gastsprekers probeert zoveel mogelijk met uw wensen rekening te houden. Het is voor u goed om te weten dat gastsprekers hun verhaal maximaal twee keer per dag vertellen. Het verschilt of gastsprekers hier een pauze tussen wensen.
Een gastspreker heeft minimaal 50 minuten nodig om zijn/haar verhaal te vertellen en vragen te beantwoorden. Gastlessen zijn mogelijk vanaf 10.00 uur 's ochtends. Van de bemiddeling ontvangt u een schriftelijke bevestiging.

Wat wordt er van de school verwacht?

  • Na ontvangst van de bevestigingsbrief neemt u contact met de gastspreker op om de praktische en inhoudelijke kant van de gastles te bespreken.
  • Een goede voorbereiding en ontvangst in de klas.
  • Voldoen van de factuur.
  • Retourneren van het evaluatieformulier aan het Steunpunt Gastsprekers. 

Kosten
Gastsprekers verzorgen hun gastles belangeloos en ontvangen alleen een vergoeding van de reiskosten. De school betaalt daarvoor een vast bedrag per gastspreker per dag aan het Steunpunt Gastsprekers. Een attentie als blijk van waardering wordt zeer op prijs gesteld. Klik hier voor meer informatie.