Kosten bezoek

Om gastsprekers en het onderwijs van dienst te zijn, loopt de afhandeling van de reiskosten via het Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden. Gastsprekers brengen de kosten van het bezoek in rekening bij het Steunpunt en een school betaalt een vast bedrag aan reis- en administratiekosten. De kosten zijn per gastspreker per dag; het maakt daarbij niet uit of een gastspreker één of twee gastlessen geeft of welke de afstand is van de woonplaats van de gastspreker tot de school.

Kosten voor de school

  • Scholen in het (speciaal) basisonderwijs betalen €20,- per gastspreker per dag.
  • Overige onderwijsinstellingen (voortgezet onderwijs, MBO, HBO, universiteit) betalen €30,- per gastspreker per dag.
  • Niet- onderwijs instellingen betalen alleen de reiskosten van de gastspreker ( € 0,28/km). De factuur wordt na afloop van het bezoek toegestuurd.

De factuur wordt met de bevestigingsbrief meegestuurd. Mocht u een factuuradres, afwijkend van het postadres, hebben opgegeven zal de factuur naar dit adres worden verzonden.