Afspraak

Zo wordt een gastles geregeld.

 • U dient eenvoudig en snel een aanvraag in door op de button 'gastles aanvragen' te klikken.
 • Vul het formulier volledig in, denk hierbij aan data, lestijden, achtergrond van de leerlingen en uw voorkeur voor het soort gastspreker. Door het Steunpunt Gastsprekers goed te informeren, kan de bemiddeling snel en naar wens worden afgehandeld.
 • De afspraak wordt voor u bemiddeld en u ontvangt op het opgegeven postadres de bevestigingsbrief.
  In de bevestigingsbrief zijn de contactgegevens en een biografie van de gastspreker opgenomen. Ook ontvangt u het document Handig om te weten. U kunt deze bij uw voorbereiding en evaluatie gebruiken.
 • U neemt minimaal 2 weken voor de gastles telefonisch contact met de gastspreker op. 
  U bespreekt met de gastspreker uw wensen en verwachtingen. Licht de gastspreker ook in over de beginsituatie en achtergrond van de leerlingen.
 • Op de dag van de gastles is de gastspreker op de afgesproken tijd aanwezig.
  Het is belangrijk om aandacht aan de ontvangst van de gastspreker op school te besteden, zodat deze zich welkom voelt bij u op school.
 • Het is belangrijk om na afloop van de les met de gastspreker nog even na te praten en een uitgeleide te doen.
 • Een attentie als blijk van waardering na afloop van de les wordt zeer op prijs gesteld.
 • Na afloop de factuur (laten) betalen en het evaluatieformulier aan het Steunpunt Gastsprekers retourneren.