Foto links1 citaat Foto links 2

Colofon

De Internetredactie 
Gemma Groot Koerkamp, Sandra van Lune en Sipke Witteveen m.m.v. Ed Korderijnk en Margaret Leidelmeijer

Eindredactie
Dirk Mulder

Vormgevingsadviezen
Maria Heikens

Ontwerp en realisatie
Get There

Fotografie
José Anakotta, Martijn Beekman, Mel Boas, Jeroen Breeuwer, Sake Elzinga, Rogier Fokke, Hélène Mook, Lidia Poiesz, John Verhoeff


© Landelijk Steunpunt Gastsprekers WO II-Heden, 2012